| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Adobe onAIR Stockholm

Page history last edited by PBworks 12 years, 3 months ago

Adobe onAIR Tour, Stockholm 3. juni

Kven reiste?

Hans Magnus Mikalsen Nedreberg frå DML-gruppen

Samt Øystein Wika (Wika Media), Jens Christian Brynhildsen (FlashMagazine.com), Ole Christian Langfjæran (Bekk Consulting) og Lars Lunde (Bekk Consulting) frå FUGN.

Andre påmeldte

Folk fra Flash Usergroups i Norden, samt andre RIA-interesserte.

Kvifor reiste eg?

Nordisk nettverksbygging rundt Flash platform (primært AIR og RIA generelt). Styrke samarbeidet mellom Flash platform usergroups, samording av events etc. Samt nytt på AIR-fronten.

Keynote (Ryan Stewart)

Nytt er roadmap for AIR. Versjon 1.1 ventast innen utgangen av juni 2008.

Building your first Adobe AIR application with Adobe Flex (Mike Chambers)

Hello World fra Flex, gjennomgang av packaging, settings, sharing etc.

Building your first AIR application with HTML and JavaScript (Kevin Hoyt)

Data fra JavaScript til Flash, fra Flash til JavaScript, samt demo av Aptana. Brukte opensource SDK og kompilerte command line.

Deploying and Updating AIR Applications (Serge Jespers)

pakking, deploying og updating apps er kanskje det viktigaste basicen ein treng. Serge viste korleis ein bruker Flex Builder 3 og command line for å signe og pakke appen,korleis bruke install badge, lage custom install badges, og korleis ein held ein app oppdatert.

Developing Secure AIR Applications (Ethan Malasky)

Updates først: debug, så implementer!

Updates er sårbare punkt, ein må passe på downgrade attacks. Må sjekke version nubers, og declare <CustomUpdateUIi>, som gir kontroll over oppdateringsprosess. Sandboxed loading vs Iported loading:

S: html (<iframe>, <img>tags), swf (Loader.load(), Flex SWFLoader)

I: JS (eval(), innerHTML, new Function("...")), html (<script>tag), swf (Loader.loadBytes())

Data Intensive Enterprise AIR Applications (Enrique Duvos)

RemoteObjects til feed på server (Java class) ved AMF (binært, går fort og kryptert) Introducing Open Source BlazeDS BlazeDS is the remoting and HTTP-based messaging technology which Adobe is contributing to the community under LGPL v3 Koblar Flex og AIR apps til eksisterande serverlogikk:

  • Sparer bandbreidde (text vs binær)
  • Er mykje raskare (text vs binær)
  • Er optimalisert (push vs pull)
  • Bruker native objects

Andre erfaringar

Det var interessant å møte folk fra andre user groups. Spesielt folk fra Danmark (Køben UG), som kunne dele erfaringar fra UG i Roma. Roma har to user groups, som begge har over 30.000 medlemmer! Det er markant meir enn vi kan skilte med i vår gruppe på ca 35.

Adobe

Det var interessant å drive lobby-verksemd med representanter fra Adobe, spesielt m.t.p arrangering av Flex Camp til hausten (mid oktober). Adobe er veldig interessert i å støtte UGs, og FUGN er ikkje eit unntak, sjølv med få meldemmer. Adobe er nok interessert å få så mange som mulig over på Flex (i disse Sliverlight-tider), noko som sikkert er nødvendig for å styrke Flash-platformen framover. Dette er noko Flash-miljøet vil nyte godt av, også dei som ikkje uvikler Flexapps. Større konkurranse gir Flashmiljøet eit løft, og Adobe lytter verkelig til brukerane sine for tida. Vi kan sjå same tendensar i t.d 3D-rammeverka, og Papervision, Sandy og Away er gode eksempel på det same. Saman med AIR gir dette eit meget rikt og framoverdrive Flash-community.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.