| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Eden 2007

Page history last edited by PBworks 13 years, 6 months ago

Onsdag 13.juni setter Knut, Gunnar og Inger fra DML-gruppen kursen mot Napoli for å være med på årets Eden-konferanse. Temaet i år er web 2.0.

 

Inger har som mål for konferansen å lære mer om hvordan ulike institusjoner har gjennomført organisatoriske endringer i forhold til innføring av digitale medier i undervisningen. I tillegg ønsker hun å få inspirasjon om hvordan bruke ulike nye teknologier i undervisningen. Hun skal også følge en rekke om teoretiske perspektiver rundt nye undervisningsformer.

 

Er læringsmålene nådd?

Ingen adresserte problemstillingen om hvordan man gjennomfører organisatoriske endringer. Jeg satt også igjen med et inntrykk av at man ikke har kommet så langt. Med en gang man begynner å pirke litt borti det som presenteres så er det ting som er på forsøksstadiet (gjerne med informatikkstudenter som forsøkskaniner), eller man har ikke satt ting inn i produksjon ennå eller det er ikke skalert opp. Der det er sagt noe om så er det ingenting av det jeg har hørt som er skalert opp til mer enn maks 40 stykker og et par emner. Det var heller ingen som adresserte problemstillingen om hva studentene faktisk lærer av dette her. Oppsummert så er Universitetet i Oslo frampå og ikke bakpå.

 

Gunnars mål er å lære om hvordan andre institusjoner har benyttet ny teknologi i undervisningen. Spesielt gjelder dette podcast, som vi ikke fikk særlig gode modeller for på Online Educa, men også alle de andre. Jeg vil også ha et teknologiovervåkningsblikk her, med et ekstra blikk på andre ting enn blogg, wiki, podcast, feks social bookmarking, gaming, video. Det er også en sesjon om lærerutdanning som jeg ønsker å følge.

 

Lærdom under turen

 

Keynotes:

Snowflake effect - Erik Duval, Katholieke Universiteit Leuven, Belgie

Forkjemper for Ariadne og andre databaser for læringsressurser. Viktig å kunne søke i andre databaser, og Ariadne samarbeider med en hel rekke andre databaser på globalt nivå. Det blir derfor viktig med gode metadata. I tillegg er det viktig med attention metadata (xml) som tracker hva du og andre holder på med, slik at du ikke trenger å søke etter det du vil ha, men kan finne det. Fordi man tracker hva du og andre gjør, blir det enklere å gi deg hva du vil ha, fordi man da samtidig også tracker hva andre har brukt som har vært i samme situasjon som deg. Take home message: istedenfor å bruke webform som advanced search for å finne fram i en overflod av ressurser, så skal man finne det man vil ha gjennom at systemene kjenner deg.

 

Serendipity 2.0. - Teemu Arina, Dicole

Take home message: neste utviklingstrinn av mennesket: homo contextus, mennesket som knyttet til andre mennesker, og en hjerne som øker i størrelse virtuelt. Ellers masse tanker vi har tenkt før, en masse teoriperspektiver som var cut&paste fra Roger Säljö, påfallende at han ikke nevnte dette.. Refererte ellers til Marshall McLuhan.

 

Nye flasker og vinen er ny/gammel? - Michael Moore, Pennsylvania State University

Ikke noe nytt her heller. Sammenligner tradisjonell og digital læring. Tidenes feteste slide, Knut har bilde. Ellers er det slide nr. 12 i presentasjonen som er lenka opp fra overskriften på dette avsnittet.

 

 

Sesjon A3 torsdag kl 1130-1300: Emerging new media and tech. apps. for learning

Tom Wambeke: Educational Blogging - In search for a general taxonomy

Belgier som kompensereroverdrevent antall foiler med å prate stadig raskere, samt å prate om stadig mindre av innholdet pr. foil etter som tidspresset setter inn ....

Av ulike blogg-anvendelser fant de bruk av blogg til refleksjon som mest nyttig. Bl.a fordi studentene har en lavere terskel for å reflektere over noe som allerede er skrevet fremfor å skrive noe fra scratch selv. 

 

Deborah Everhart: Teaching with social bookmarking

Scholar - social bookmarkingservice fra Bb

Det finnes altfor mange bokmerker, vanskelig å orientere seg. Derfor brukes tags til å kategorisere.

Aktiviteter de har benyttet bookmarking til:

finne ressurser som best oppsumemrer et emne

finne ressurser for og mot et standpunkt

finne ressurser som er partiske og misvisende for et emne

spørsmål som krever en nærmere undersøkelse av ressurser

 

Carlos C: Wikis, blogs and tagging in education Lite spennende her, men: Det er et behov for noen som korrigerer og endrer bookmarks og ressurser som er for dårlige eller feil (fordi det er noen monkeys der ute..). Det kan være lærer, eller studenter

 

Steve Wheeler: Something wiki this way cometh (mulig keynote?) (hente foiler) http://epedagogy.wikispaces.com

Studenter ville ikke editere artikler som folk de kjente hadde laget

De fleste ønsker ikke at eget arbeid endres

Lite ble gjort utenom den formaliserte skolastiske settingen (in class) 90%

 

Tags skaper et "hidden audience", noe som gjør at man må bruke mer tid på det, feks språk, bedre artikulering. Man må også være nøyaktige med referanser, hvis ikke blir man kritisert. Samtidig blir man mer mer kritisk selv, fordi man lurer på hvor folk har henta tinge sine fra. Likevel mener manhe studenter at de ikke lærer å skrive noe mer "akademisk" ved å bruke wiki.

 

Ingen studenter trodde wikiskrivinga bedret den akademiske skrivinga, det er vanskelig for mange, de bruker det ikke utenom skolesettinga.

 

 

Sesjon B3 torsdag kl 1430-1600; Emerging new media and tech. apps. for learning (2)

 

Palitha Edirishinga: Pedagogical models for podcasts
Brukes til:

- Høre om igjen, samt utvidelser (leselister etc)

- Forberedelsesmateriale, med kjernebegreper inne allerede (det kunne de jo lest)

- Instruksjoner til lab, feltarbeid og IT

- tilbakemeldinger på vurderinger


Ukjent person: Collaborative learning in a wiki environmentEVU- problemer med å få folk til å bidra jevnlig, de ønsker å bidra når de kan. Spenningsforhold mellom tradisjonell EVU og evu med samarbeidslæring. Sitat:"Før organiserte man (EVU)studiene etter livet. Nå organiserer man livet etter studiene."

Problemer med gruppedynamikken, folk som ikke bidrar nok og for sjelden, ønsker seg en gruppeblogg for sosial interaksjon, dessuten synkrone verktøy.

 

Catherine MCLoughlin: Promoting engagment and motivation for DE through podcasts
Podcast laget av studenter for studenter, feks for å motivere andre til å studere et fag

Valgmuligheter ift hvordan lære stoffet antas å ha en motiverende, engasjerende virkning

 

I dette programmet laget de 100 podcasts, kasta 25%. Hver fil på 3-5 minutter.

 

Integrasjon av kognisjoner og emosjoner - hvordan vi føler i/ om læringen er viktig

http://blog.podagogy.com

 

Sesjon B3 torsdag kl 1430-1600;Teacher training empowered by new tech. Det som var litt synd med denne sesjonen var at språkkunnskapene var dårligere enn man burde kunne forvente, og ingen med engelsk som morsmål. Men teamet var så spennende at jeg likevel tok sjansen - dessverre... :-/  osv, og så ville de selv begynne å dele linker, slides osv. Men dette var ikke intendert fra skolen sin side, det var en heldig bieffekt.

 

 

Sesjon om teoretiske perspektiver:

 

Petrucco, University of Padova: A narrative folksonomy paradigm

Semantisk web er basert på ontologier som igjen er basert på konseptualiseringer. Disse konseptualiseringene kan gjøres av eksperter eller folk. Et verktøy for konseptualiseringsprosessen kan være en wiki. Tanken er at man med en delt ontologi unngår misforståelser. Men vi blir ikke enige om en definisjon på hvert konsept, fordi man ikke tar hensyn til kontekst. Sosiale, folksonomi, ontologier tar også hensyn til konteksten. I hvilken kontekst betyr dette begrepet dette for meg? Du får da en relasjonell ontologi, som også omfatter forhandlinger, narrativer (Bruner) og sosial tagging som kontekstualiserer begrepene. Det viktige blir da å finne ut hvem som tagger som meg, og du får en folktology. EduOnto er wikien. Bereiter og Scardamalia var også namedroppa i innlegget. Igjen er det da i bunn og grunn snakk om hologrammet, mønsteret, som trer fram når mange gir sine historier og lapper på konsepter. Problemet er jo som alltid da at man trenger en kritisk masse for at det skal kunne fungere.

 

Rossi, University of Macerata, Italy: Personal learning environments, instructional environments, and communities of practice: en læringsmodell som omfatter alle

En triangelteori som omfatter alle disse tre tilnærmingene til læring. De hevder at alle tre er nødvendige i en læringsprosess, men at de ikke må blandes. Hver har sine utfordringer når det gjelder didaktiske beslutninger. Disse tre bindes sammen av medierende artefakter som bringes fra det ene til det andre og endres underveis. For eksempel materiale i en eportfolio. De har derfor blant annet gitt studentene en egen side, som består av en offentlig del hvor de kan få presentere seg for andre, og en privat del for refleksjon. De fikk aldri frem hvorfor det skulle være nyttig å gå gjennom et læringsløp hvor man går gjennom alle disse tilnærmingene til læring, og når det kan være nyttig å bruke hva. Jeg savner det for å kunne si om noe om hvordan dette eventuelt kan være en fruktbar tilnærmingsmåte.

 

Zawacki-Richter, University of Oldenburg, Germany: Mobile learning = Distance education 2.0?

Gjort spørreundersøkelse blant EDEN-medlemmer om hva de tror om bruk av mobile enheter i undervisningen. N=88. Det er få som bruker mobil i undervisningen, men mange tror det vil være vanlig om 5 år. Spesielt i utviklingsland er mobiler mye mer utbredt enn datamaskiner med eposttilgang. Take home message: mobil må bli en del av mainstream undervisning og nestegenerasjons fjernundervisning for å kunne utgjøre et nytt undervisningsparadigme. Foreløpig er vi ikke der. I tillegg viser det seg ved nærmere ettersyn at det ikke er for hvem som helst. Det han ikke sa i foredraget sitt, men som han nevnte i spørsmålsrunden var at det stiller krav til at man har en veldig god mobiltelefon, noe som jo som kjent ikke er gratis. Der det var prøvd ut i Sør-Afrika hadde noen gitt bort telefoner. Klart det funker da. De ble sikkert positivt innstilt bare av å få telefon.

 

 

Session B2: Strategy, Foresight and Policy in ICTs and Learning Systems

 

 

Ala-Mutko fra EU-kommisjonen: Visions for future learning with ICT and Web 2.0

Kommer fra JRC - institute for prospective technological studies. Driver kun med forskning og deler ikke ut noen penger. Det er viktig at folk har tillit til informasjonssystemene. "Trust the wisdom of crowds". Universell utforming er viktig. Social computing som svar på EUs sosiale utfordringer, e-fellesskapet skal gjøre det enklere for folk flest. Viste at EU-kommisjonen bruker penger på dette, men de heller ikke har kommet spesielt langt.

 

Pilos fra EU-kommisjonen: eContentplus

Driver ikke forskning, men deler ut penger til prosjekter som søker om støtte. Har som mål at alt digitalt innhold skal være tilgjengelig for alle. Har 149 millioner euro til rådighet fra 2005 til 2008, og sponser targeted projects og best practice. Targeted projects skal forbedre interoperabilitet og usability av innhold. Åpne standarder. Best practice er å utvikle standarder og spesifikasjoner på innhold. Både innhold fra profesjonelle og andre.

ec.europa.eu/eContentplus

 

Kugemann, FIM - New Learning, Germany: Foresight on e-learning in the future - is it possible?

Ikke veldig nyttig om hvordan de i 1986 hadde sett for seg at e-læring skulle se ut i 2000. Egentlig viste det mer om zeitgeisten i 1986. En nyttig kommentar var at om man vil påvirke i en bestemt retning så har det mest effekt å påvirke enkeltpersoner og nettverk. Noterer igjen at "wisdom of crowds" var på agendaen, denne gangen i en kommentar fra salen. Får heller lese mer om hva de driver med i Helios.

 

 

Sesjon D3 torsdag kl 1130-1300; New media and emerging learning tech.Ericsson: Mobile learning, content creation and deliveryLage grafer og modeller som distribueres til mobiltelefoner og ipod, og så legger man på en lydfil, hvor læreren forklarer modellen. Ressursen lages i LMS'et og distribueres. Du kan gå inn på LMS'en direkte fra mobilen (3G).Paula de Waal: how to cope with the complexity of web2.0 environmentsWikier gjør seg ikke av seg sjøl. Studenter har en tendens til å bare lese, de skjønner ikke at de skal skrive (digital natives kan ikke alt - endelig en som sier det, jeg er så lei av at alle under 20 kan alt og vet alt - for noe tull)

 

 

 

 

Dette vil gli lettere når man får IMS (IP multimedia subsystem), i motsetning til med GSM som i dag. Innhold, videokonferanse, tavle osv. vha IMS

 

 

 

 

Hvis man bruker verktøy som ikke er integrert i LMS'et så vil de måtte bruke mer tid på teknologien, og har mindre tid til overs for studiene.

 

Det er så mye snakk om myspace, my wiki, my netwok, me me me - Personaliserte miljøer. Faren er at vi går fra connecting til collecting, vi går lei av å dele, og begynner å samle i stedet, etter ganske kort tid. Vi har hoppet 15 år tilbake i tid?

 

Pass dere for tech. hype, fokuser på metodologi, er rådet fra de Waal

 

Sesjon E4 fredag 1430-1600

MOBILE LEARNING EXPLAINED THROUGH MOBILE LEARNINGInteressant tema men språkferdighetene til foredragsholder gjør at jeg må klippe og lime fra paperet:

Davide Diamantini, Università di Milano Bicocca

 

"The principal objective of this work was to understand how our students interact with mobile learning. Following we want to see how students evaluate our mobile learning course. This will be very helpful for the next projects.

Finally, regarding learning goals, our aim was to help students understand what mobile learning is all about, what can be done with this new training methodology and what its advantages and disadvantages are."

 

(Hva var undervisningsopplegget? Må nok nilese paperet for om mulig å finne dette.)

 

"From the realization of this project we have learned that mobile learning can actually play a key role in the training path for focused purposes. In particular, we have seen that mobile learning permits a potentially omnipresent learning. Generally speaking, practically at any time, from waiting at the bus stop to an underground ride, time which would otherwise be time “wasted” or time in which it was not previously possible to enrich with learning contents, becomes a potential learning moment, thanks to mobile learning."

 

IMPLEMENTING INNOVATIVE TECHNOLOGIES – REALLY SIMPLE SYNDICATION (RSS) AND ITS POTENTIAL APPLICATION IN ISRAELI HIGHER EDUCATION

Tami Neuthal, MEITAL & Bar-ILAN University, Israel

Sterke anbefalinger om å sende RSS-strømmer, f.eks fra wikier og blogger, inn i et LMS for å minimere antall steder studentene trenger å lete etter informasjon -> presentere informasjonen i et kjent miljø. Det argumentet holder jo vann ...

Ellers lite nytt å melde.

 

 

Cannaerts, Wambeke, Verjans: Integration of soc. softw. in an online e-learn. for teachers Det var 3 menn som presenterte sammen, men de prat så fort at det var vanskelig å få med seg noe særlig.

 

Når skolen startet med å bruke social software, begynte de med noe studentene allerede kjente: asynkron kommunikasjon, herunder diskusjonsforum og e-post. Deretter utvide til wiki, og senere til synkron komm., chat, videokonferanse (flashmeeting) og audiomøter (skype).

 

På diskusjonsforumene kom de i kontakt med andre brukere som var mer digitalt kompetente, som introduserte dem til social bookmarking

 

 

 

 

Man fikk etter hvert mange verktøy å forholde seg til. Dette førte til at mange følte seg "lost in space"

 

C2: Blended learning design and implementation

 

Laanpere, Tallinn University, Estland: Looking for a perfect blend: A support system for designing blended learning in higher education

Universitetet i Tallinn har samarbeidet med en rekke andre høgskoler og universiteter, blant annet Høgskolen i Stord/Haugesund (som har evaluert prosjektet). Prosjektet tar sikte på å lage et supportssystem for de som gjerne vil bruke en miks av ulike undervisningsformer, både tradisjonelle og e-læringsformer. Lurer på hva de egentlig prøvde å fortelle oss i innlegget sitt. Det står iallefall i abstracted at supportsystemet skal hjelpe undervisere til å finne gode måter å kombinere face-to-face og e-læring (hva funker didaktisk). Kalles: Electronic Performance Support System (EPSS).

 

Stephen Farrier, Edinburgh: The blended experience

Jeg hadde store problemer med hva de ville formidle med dette innlegget, men det jeg tok med meg hjem var at disability i læringsprosessene er noe som oppstår (emerges er mer presist) i møtet mellom deg som lærende og læringsprosessen. Istedenfor å se på disability kan man se på menneskelig forskjellighet (norwenglesh), og at det kan være en ny måte å tenke på læringsdesign.

 

Death of the Sandwich: Towards an E-model of Situated Workplace learning in Journalism

Når journaliststudentene er ute i praksis er e-læring et godt tillegg, som gjør at de er en del av et læringsrom også utenfor klasserommet. De bruker lms, som fungerer som klasserom. De har faktisk klart å redusere totallengden på studiet ved å kombinere e-læring med praksis, istedenfor å kjøre det etter hverandre. De bruker også eportfolios. Denne måten å løse undervisningen praktisk svarer også på utfordringen med å gi journaliststudentene både akademiske og praktiske ferdigheter.

 

ifs School of Finance, UK: Integrating online learning into traditional distance learning

Voksne studenter som jobber i banken i hele verden kan kombinere fjernundervisning med workshops. Studentene sier at de foretrekker face-to-face-undervisning. ifs har gjort VLE obligatorisk for studentene. Samtidig er utviklingene de gjør ment å skulle gjøre situasjonen for studentene bedre. For eksempel er det viktig å ha et felles forum for at studentene ikke skal føle seg alene. For å gjøre det enklere for studentene å opprettholde progresjonen har de en app i VLE'et som brukes til å sette opp en arbeidsplan sammen med studentene: de fyller inn hvor mange studiepoeng de skal ta og hvor mange timer de har tid til å bruke hver time. Systemet setter da opp en plan tilpasset det, med en sluttdato.

 

 

Uformell læring under turen

Vannet utenfor Capri er ikke noe varmere enn utenfor Langøyene om dagen, men mye klarere. Vi har foreløpig ikke støtt på mafiaen, og vi er litt usikre på om det er søppelstreik eller ikke. Napoli har også trapper som går til uforventede steder og morsomme løsninger for parkeringshus. Og hvorfor er kanonene på borgen i bukta retta inn mot byen?

 

 

Lærdom før turen

Alle abstractene til konferansen ligger ute for konferansedeltagerne også før turen, og jeg (Inger) har dykket ned i de.

 

Online teaching - why do they bother? It depends...

Peter Shea, University of Albany

 

Det mest interessante her er at vitenskapelige ansatte syns at det at man ikke får like mye kred for å utvikle online undervisning som tradisjonell kurs er det som gjør at det er mest demotiverende å drive med online undervisning. Det kom vel ikke som noe sjokk, tenker jeg. Heller ikke at det trengs policy for å innlemme online undervisning i den vanlige fakultetsdriften for å unngå at online undervisning marginaliseres ved fakultetene. 

 

 

ICT Integration Strategies in Higher Education Institutions

Mr. Pearse Murphy, Athlone Institute of Technology

 

Dette er det mest interessante abstractet foreløpig. Murphy skriver om hvordan den organisatoriske endringen må skje på flere ulike plan enn et for at man skal kunne lykkes med å inkludere digitale medier i læring. Han bruker organisasjonsmodeller som forutsetter at man ikke bare går i loop hvor man lærer av sine feil, men hvor man også revurderer de teoriene om pedagogikk og organisasjon som ligger til grunn for de endringene man gjør, og som ligger til grunn når man tar i bruk it i undervisningen. Som andre mener han at man må gjøre it-endringer av pedagogiske årsaker, men at resultatene av disse endringene også må være med tilbake og endre de underliggende pedagogiske teoriene.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.