| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Fronter brukerkonferanse  

Page history last edited by PBworks 13 years, 2 months ago

Hvem reiste?

Hallgerd Benan, Knut Augedal, Susanne Koch, Gunnar Schei, Mona Stokke og Inger Carin Grøndal.

 

Hvorfor reiste man?

 

 • I år hadde konferansen 39 foredrag og en rekke av disse var av interesse for fronterarbeidet på UiO. Det var blant annet en rekke med foredrag særskilt for UH-sektoren. Foredragene ga oss informasjon om hva Fronter arbeider med og om hvordan andre universiteter og høyskoler bruker Fronter.
 • I tillegg til utbyttet fra det formelle programmet, var det også mye å hente i å snakke med kolleger og utveksle erfaringer med fronterarbeid i UH-sektoren -- i år var det særlig interessant å snakke med Universitetet i Tromsø og Universitetet i Agder.
 • Det samfunnsvitenskapelige fakultet sendte fire ansatte til konferansen. Det var nyttig for oss å bli bedre kjent med dem og lære mer om arbeidet med digitale læringsomgivelser på fakultetet.
 • Det var også rikelig anledning til uformelle samtaler med Fronters ansatte for å finne ut av hva som opptar dem for tiden og hvordan de arbeider.

 

Tidsrom

24.-26.september 2007.

 

Hva og hvor

På Color Magic. Program.

 

 

Lærdommer og inntrykk

 • Noen skoler lar elevene selv opprette hver sin presentasjonsside, som blir deres "hjemmeside" i rommet.
 • Et alternativ til powerpoint er verktøyet læringssti. Lag presentasjonssider istedenfor slides og putt de inn i læringsstien. Du kan også lage en læringssti på bakgrunn av en powerpointpresentasjon ved å gjøre slidesene om til presentasjonssider.
 • Læringsstiene kan brukes som arbeidskrav, et eksempel er å opprette en spørsmålsbank med spørsmål fra ulike kapitler eller temaer. Du kan da lage en læringssti hvor prøvene underveis består av tilfeldig uttrekk av spørsmål fra det aktuelle temaet, og hvor man ikke får lov å gå videre før man feks har svart 60 % rett. For å sjekke om studentene har bestått arbeidskravet kan man sjekke resultatet på siste prøven i stien.
 • Holmlia skole har hatt et vidcastingprosjekt hvor de kombinerer lyd og bilde ved hjelp av iMovies (tilsvarende Moviemaker). Lærer setter sammen bilder med gjennomgåelse av feks algebra, og legger deretter på lyd hvor han forklarer eksemplene.
 • Fronter tror 2008 kommer til å bli et "innholdsår" og ønsker å legge til rette for søk etter læringsobjekter på landsbasis og publisering av læringsobjekter til nasjonale samlinger fra Fronter. Selv om vi nok ikke deler deres overbevisning om at digital innholdsproduksnon er the next big thing, er satsingen deres overbevisende og kan vise seg å føre til noen nyttige verktøy.
 • Fronter er inne i en periode med stor vekst:
  • Antallet ansatte er frodoblet det siste året fra 32 til 70, hvorav 14 er utviklere.
  • Omsetningen ble fordoblet fra 2005 til 2006 og er nå oppe i 100 000 000.
  • Når Fronter er rullet ut til grunnskolene i London, vil dette alene utgjøre en million brukere.
  • Satsingsområdet videre for Fronter er UH-sektoren i Europa, og vi forventer dermed å se en (minst) like stor vekst også i fremtiden.

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.