| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

ITU: Sosial web og læring

Page history last edited by PBworks 12 years, 1 month ago

ITU: Sosial web og læring (alle foredragene)

 

Omtale i Aftenposten i etterkant av konferansen:

 

Skole og sosial web i utakt

 

Lærere må på nett

 

 

Innledningsforedrag ved Solhjell (KD)

 

IT må være et selvfølgelig pedagogisk verktøy. Det han sa understøtter NUV-føringene for lærerutdanningen.

Lærerne må kunne bruke it-verktøy selv, for så å kunne bruke det med elevene.

Opprettelsen av Senter for ikt i utdanningen er et virkemiddel for å kunne nå målet om at it må bli et selvfølgelig pedagogisk verktøy.

 

Innledningsforedrag ved ITU-leder Søby

 

Det eneste jeg noterte meg var referansen til boka "The future of the internet and how to stop it" av Jonathan Zittrain.

 

Danah Boyd: Taken out of context: American teen sociality in networked publics

 

Ungdommer må "negotiate the presentation of self", også på nett. Ungdommer i USA får ikke lenger gå ut og henge med venner på super'n eller på hjørnet, og henger derfor heller på MySpace. Det er derfor der ungdommene lærer å bli voksen, og de lærer å bli samfunnsborger.

 

Viktig å ta med seg:

For voksne så er "hjemme" privat og "weben" er offentlig. For ungdom er det annerledes. De opplever hjemme som offentlig, fordi det der er foreldrene som har kontrollen. De opplever nettet som privat, ikke fordi de der har kontrollen, men fordi de der opplever at de har kontrollen.

 

Råd til lærere:

Lærere bør opprette profiler på sosiale nettsteder, men IKKE invitere elever og studenter til å bli venner med seg. Vi bør heller la elevene og studentene komme til oss. Dette gjør at elevene får tillit til deg som lærer, og det gjør at de opplever kontroll. Begge deler er viktig for deres utvikling til å bli voksne samfunnsborgere.

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.