| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Kaleidoscope 27 - 28 november

Page history last edited by PBworks 12 years, 10 months ago

Notater fra Kaleidoscope-konferansen:

 

Hallgerd ble invitert av Sten Ludvigsen til konferansen Kaleidoscope i Berlin, som høvelig nok ble avholdt like før Online Educa. Det viste seg at hele ITU også deltok på samme konferansen.

 

Hva er Kaleidoscope?

 

Konferansen feirer, oppsummerer og utforsker resultatene etter fire års europeisk samarbeid mellom 90 teknologi-forskningslaber og organisasjoner (type InterMedia). TEL, Technology Enhanced Learning er det overordnde begrepet som brukes på disse FoU-prosjektene.

 

Flinke unge forskere

 

Anniken  Larsen  Furberg  fra InterMedia - (vi studerte sammen) - vant 2. plassen og 1000 euro for beste artikkel fra doktorgradsstudenter. Hun holdt et glitrende foredrag basert på videoanalyse av prosjektarbeid om genforskning blant 9. klasseelever. Stikkord er hvordan elever konstruerer felles mening i arbeid. Caset viste blant annet hvordan de underveis hadde helt forskjellige, men høyst relevante perspektiver knyttet til genmanipulering. Den ene eleven var f.eks. opptatt av etiske aspekter rundt temaet, den andre var opptatt av resultatene. Det interessante funnet i artikkelen er at absolutt ingen ting av det interessante de diskuterte underveis, ble synlig i sluttresultatet som de skulle produsere sammen som artikkel. Tvert imot så ble teksten de leverte en ren klipp-og-lim-sak fra wikipedia. Fikk meg til å reflektere rundt hva sluttresultatet egentlig reflekterer sett i forhold til hva man egentlig har lært noe om.

 

Olga Dysthe hadde et glitrende innlegg - dog kun 10 min - basert på et samarbeid med Arne Vines fra UiB. Disse er nå bidragsytere inn i en ny bok som kommer over jul, med tittelen networked learning.

 

Hovedbegrep:

1) Networked learning (nettverkslæring) som et "nytt begrep" i stedet for e-læring og nettlæring. (Nettlæring tar ikke inn at dialogen også kan foregå face to face). Jeg er usikker på om det er et godt begrep.

2) Productive learning (as opposed to reproductive, unproductive or contra-productive learning).

 

Hvorfor var foredraget interessant? Fordi hun berørte en problemstilling som jeg lenge har gått og tenkt på, nemlig: Kan det tenkes at det å legge om studier i form av tettere oppfølging har en slagside? Kan det være at man mister egen-konstruksjonen av kunnskap, egen nysgjerrighet og selvstendig tenkning? Caset var basert på bruk av Fronter ved UiB - jusstudiet. Sånn sett var det ikke noe nytt, bare ny wrapping.

 

Teknologispeiding:

 

1) Prosjektet CeLeKT, ved Växjö Universitet i Sverige bruker GPS, smart-telefoner, PDA'er i natrufag, historie og geografi. De ulike oppgavene hadde spill-lignende trekk, der de bruker digitale kart,  og ulike visualiseringsverktøy. Det de henter inn kan kan de rekonstruere når de er vel tilbake i klasserommet. Didaktisk gir dette muligheter til å utforske, diskutere, argumentere, samarbeide og reflektere. : http://www.celekt.info/projects/show/11 -.

 

2) Å lage videohistorier (narrativer): Eksepel fra et prosjekt fra universitetet i Nottingham ved Ralph Barthel. De har laget en læringsomgivelse hvor studenter kan samarbeide om å lage interaktive videohistorier. De lagrer ingen videoer på lokale servere, men legger dem ut og redigerer dem på Youtube Lenke til prosjektet

 

3) MoPix - Mobile learning, v/ Niall Winters m.fl. fra London Knowledge Lab: De har utviklet et mobilt spill-basert læringsomgivelse for matematikk-utdanning. Et redskap for å bygge animasjoner, simueringer og spill ved ligninger. Pedagogisk mål er å forstå ligninger, samt design - struktur og komposisjon. Vise at ligninger kan brukes kreativt. Selve verktøyet heter http://remath.cti.gr

 

Ainna artig - smårusk

 

Bra analogi ift å legitimere behovet for se hva studentene bruker og gjør ift kommunikasjonsteknologi: Enhver landskapsarkitekt vet at når man skal anlegge en ny hage, så skal man la folk ta den i bruk før man bygger stiene på tvers av plenen. Da får man oversikt over hvor folk faktisk foretrekker å gå.

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.