Konferanse om nettbasert læring for innsatte i fenglser


Jeg (Bent) deltar 23. og 24. april 2008 på en konferanse om nettbasert læring for innsatte i fengsler. Morten Flate Paulsen og Wenche Halvorsen fra NKI innledet om europeiske og nasjonale erfaringer innen nettbasert læring. Deretter fulgte Bent Dahle Hansen med et foredrag/presentasjon av IT-tekniske sider ved kommunikasjon og sikkerhet. Det jobbes nå for at fenglser med åpen soning kan få full internetttilgang, mens fengsler med høy sikkerhet, vil få begrenset, men på mange måter en brukbar tilgang til Internett, dvs til å innhente informasjon, men ikke til kommunikasjon. Jeg opplever dette som et spennende fagfelt, og det knytter seg en rekke interessante pedagogiske problemstillinger til dette feltet. I morgen skal jeg på lufta, dvs holde mitt foredrag med fokus på erfaringer med nettbasert læring, pedagogiske vinlinger og se litt fremover i krystallkulen til web 2.0