| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Online Educa Berlin 2007

Page history last edited by PBworks 13 years, 1 month ago

Sammendrag

 

Hvem reiste?

Knut Augedal, Hallgerd Benan, Bent Kure, Susanne Kjekshus Koch, Gunnar Schei og Mona Stokke fra DML-gruppen var på konferansen Online Educa i Berlin 28.-30.nov 2007. Fra USIT var Jon Lanestedt (SUF-sjef) med, og flere andre fra UiO. Her er rapporter og suvenirer fra turen.

 

Referat

 

Nytteverdi

 

 

 

 

 

Inntrykk fra de enkelte sesjoner

 

WEB 01:  Wikis and blogs as learning tools

Da er keynotes på dag 1 over, og vi venter spent på en stor seanse om wiki, mens vi skriver i wikien :-)

 

Martina A Doolan (m.a.doolan@herts.ac.uk)

Hun benytter wikis, blogs, podcast (og video) til å støtte gruppebasert vurdering (assessment), i et kurs med 60 informatikkstudenter. Bruker video, podcast et, og evnt linke dette inn i wikien, studentene velger selv hva slags media de benytter. Hun har introdusert valgmuligheter - det er interesant å se hva studentene velger. Hun gjør et poeng ut av å bruke studentenes kunnskaper om web 2.0.-teknologi, inn i undervisningen. Hun evaluerer kun sluttproduktet, etter gruppeprosessene.

 

8 av 10 brukte mobiltlf for å utføre kjerneoppgaver (bruker sin egen teknologi)

5 av 10 la med en tekst siden kvlaiteten på videoen ikke var all verden

2 av 10 linka opp video/ podcast fra wikien

 

De bruker Jumpcut til å publisere og kompliere videoene. Noen studenter legger inn en video i wikien, og reflekterer rundt det som vises. Gruppeorganiseringen virker, studetene jobber sammen, og en viktig erfaring er at de faktisk hjelper hverandre, lærer hverandre opp i teknologi etc.

 

Hun anbefaler studentene ulike verktøy, men vurderer ikke bruken av verktøyene, snarere resultatet av prosessen. De kan levere tekst, video eller podcast, eller en kombinasjon. Intervjuer (redigert i jumpcut), blogg over proggresjonen m.m.

 

Wikien (jotspot) er stedet der studentene (gruppevis) lenker opp de ulike elementene de har produsert i ulike verktøy og slik konstruerer de sin egen læringsrapport. De samler lyd og bilde i wikien og omslutter disse elementene med tekstlig kontekstbeskrivelse og refleksjon

De har også passordbeskyttede gruppeområder der de diskuterer oppgavene. Gruppene bruker MSN for å diskutere prosess og/eller fag og loggene fra diskusjonen kan inkluderes i wikien ved behov.

Arbeidet på nett er lærerikt og øker den digitale kompetansen og studentene opplever i stigende grad at de har kontroll over egen læring. Læringsprosessen blir synliggjort ved at den logges i blogg og wiki og publiseres.

 

Mange delte ofte og gjerne og gledet seg over det. Men det er utfordrende å samarbeide på nettet og enkelte opplevde at de andre studentene ble kompetitive og noe aggresive.

Læremateriale suppleres med video og/eller podcast.

Flere av sudentene som har deltatt på  kurset får kule jobber der de driver implementering av og opplæring i lignende teknologier og prosesser. Noen av dem er mentorer for andre lærere som ønsker å gjøre lignende.

 

 

Sarah Guth
 • Wikis in education: Public, semi-public or provate. Which is best?
 • Deling, åpenhet, samarbeid er blant de viktigste målsetningene for akademikere som underviser ved hjelp av Web 2.0.
 • Fordeler ved åpne wikier:
 • Felles konstruksjon og redaksjon
 • Felles eierskap forbereder dem for arbeidslivet
 • Wikier speiler det faktum i livet at produktet aldri er ferdig, at nye versjoner og forbedringer er viktig og enkelt
 • Fokus på prosessen og ikke bare resultatet
 • 28 studenter (English as a Foreign Language) over ett år.
 • Ønsket å skape autonome studenter og fremme tverrkulturell forståelse
 • Wiki der de italienske studentene samarbeidet med studenter på et amerikansk universitet om kulturelle temaer
 • Ukentlige Skype-samtaler om materialet i wikien. Wiki-innholdet ble redigert på bakgrunn av disse samtalene.
 • Blogget sine erfaringer om bruk av ulike Web 2.0-verktøy
 • Bidro til en åpen wiki og læringsteknologi fra et tredje universitet (i en tre ukers periode)
 • Studentene og læreren skrev retningslinjer for deres egen wiki sammen, læringeteknologiwikien hadde egne retningslinjer for bidragsytere fra før.
 • Resutlater
  • Wikiene styrker samarbeidet
  • Studentene opplever større bevissthet omkring tekstene sine
  • Studentene er ”empowered”. De vokser på tanken om at de har bidratt med informasjon til en wiki som andre kan lære av
  • Ulemper: Vanskelig at fremmede redigerte deres egne tekster og å tilpasse seg ulike genre i den åpne og den halvåpne wikien
  • Det er viktig å ha klare og tydelige rammer for wikiarbeidet
  • På bakgrunn av tilbakemelding fra studentene er den halvåpne wikien åpnet opp og gjort til en wiki som ulike universiteter kan bruke for å samarbeide om tverrkulturelt arbeid av mange slag. Andre universiteter er allerede i gang. Slik lever wikien videre etter at kurset er ferdig.
  • Den halvåpne wikien tjente den viktige hensikt å gi studentene wikitrening, slik at de var trygge på mediet når de skulle jobbe med den åpne wikien.

 

 

E-læring til opplæring for risikosituasjoner

 

"Elearning as a basic tool for successfully handling situations where someone runs Amok". hvordan bruker politiet e-læring for å lære å håndtere situasjoner hvor noe plutselig hender. Prosjektet er plassert iBaden-Würtemberg med 700 politistasjoner.

- Alle 18000 politimenn har tilgang til den obligatoriske e-læringen via en SOA infrastruktur som basis for LMS, en fagportal med masse mer hvor enhver politimann kan logge inn v/single sign-on. Denne opplæringen kommer i tillegg til øvelser og drill i forhold til de samme ferdighetene.

- Kostnadene ved e-læring er bare 1/3 av klasseromsundervisning.

- Evalueringene viste at studentene selv mente at de lærte minst like mye av e-læringen som de ville gjort av rutinegjennomgang i klasserom.

- Grøkk, resten var en gjennomgang av hvordan et lectorabasert-aktig opplegg for mange fungerer.

 

 

MOB23: Creating M-learning content

Chris Dennett: Content and support for det mobile generation via bluetooth

 

Mange av studentene ders har ikke tilgang til PC'er, til en hver tid. Men alle har mobiltelefoner, og detter en teknologi som de kjenner fra før. Det har vært en del forsøk med PDA'er, som deles ut av skolen, men leveres inn seinere - noe som betyr at studentene ikke gidder å lære seg PDA'en skikkelig.

 

SMS/ MMS koster penger, men bluetooth koster lite (ingenting), og man kan sende alle typer filer. Problemet er selvsagt rekkevidden (10-150 meter for telefoner). Andre problemer er størrelsen på filene, samt formatene, siden mange telefoner har store begrensninger her. Virus ser ikke ut til å være noe problem.

 

Systemet de har utviklet avdekker telefontype og kan sile ut innhold deretter. 3 grupperinger avhengig av hva telefonen kan takle: tekst og bilder, video samt slideshow. Systemet sender automatisk nytt innhold til telefoner "oppdaget" av en distribusjonsenhet.

Et stort problem er programvaren for lesing av litt mer avanserte opplegg. Java fungerer ikke så bra på alle telefoner, mens Flash lite fungerer bra. Problemet er at ikke alle produsentene har lagt det inn (Nokia har, men ikke Sony Ericsson). Derfor har de valgt å bruke animert GIF, siden alle støtter dette. Et annet problem var kompetansen til lærerne, de visste ikke hva bluetooth var, så da var det stort behov for opplæring. Men studentene (som visstnok er digital natives) hadde ingen probleme med dette.

 

Fremtida: øke antall distribusjonssentraler, bluetooth 2.0, vurdere andre leveringsmekanismer.

http://www.mlearning-conf.org/

 

Dawn Leeder: Opportunities, barriers and solutions for flash-enabled M-learning

De har laget et pedaogisk mønster, som brukes som startpunkt for å lage læringsobjekter (på samme måte, men ikke med samme innhold, selvsagt). Skal gjøre det lettere for lærerne å lage læringsobjekter. Studentene bruker det overalt i dødtid, feks når man reiser på t-banen eller bussen. Derfor viktig at videosnuttene ikke er for lange. De forsøker å begrense seg til rundt 5 min pr. snutt. Verdt å merke seg at de deler ut telefoner til studentene! Viste noen objekter (men dessverre ikke live), feks idrettsfag (animert muskeloppbygging og treningsdetaljer), matte for biologer i praksis.

 

Ellen Wagner: Opportunities and challenges

50% av all tida som brukes på slike prosjekter handler om testing - å få det til å virke på alle plattformer tilen hver tid.

 

Mark Riordan: M-learning and podcast as assistive tech.

En noe tvilsom tese?: "Det velutbygde supportapparatet for pc/laptop kan stigmatisere bruk av dette som vanskelig og dermed kan folk avstå fra bruk.

Dette åpner for mobile enheter." Prosjektet benyttet således iPod.

Budskapet er at det er lurt med podcasting for dyslektiske studenter, fordi dette hjelper dem. Intet nytt under sola altså. ;-) Et forskningsprosjekt viser at de dyslektiske studentene gjorde det like bra på testene som vanlige studenter. Testene gikk på gjengivelse av kursinnhold. Dyslektikerne og en gruppe "vanlige" studenter fikk undervisningsmateriale via podcast, en kontrollgruppe fikk "vanlig" undervisning. Begge gruppene som fikk podcasts gjorde det bedre enn kontrollgruppa.

 

 

No life in Second Life?

 

Steve Wheeler: Sexual Health in Second Life

 • 66 medl. 1300 besøk totalt
 • Forhindre seksuelt overførbare sykdommer og uønsket graviditet samt fremme konstruktivt seksliv
 • Sykepleier, virolog og HIIV er tilgjengelig
 • Infobox, lenkesamling, 1-1 veiledning, foredrag, events og spill for å teste kunnskap
 • Mange anledninger til å fortelle hvordan man opplever satsingen, hva man trenger osv.
 • Skal forske på hvem som kommer, hvorfor og hva du får ut av det.

 

Graham Attwell

 • Hva skjer i VR, hva kan man bruke det til?
 • Second Life har konferanser, cafeer, auditorier og massevis av diskoteker :)
 • World of Wacraft har mentoring, networking, laug, quests, tasks m.m. som gjør interaksjonen mer konkret. Kan det være et mønster for læringsaktiviteter som bygges i Second Life? Det er en balanse mellom de åpne rom for interaksjon som Second Life har (og som ikke ligner på læringsaktiviteter) og mer strukturerte aktivitetsløp a la WoW?

 

Stephen Warburton

 • Identity mapping in Second Life, virtual realities, identity and empathy: More questions than answers
 • After investing a certain amount of building a virtual identity, we gain a degree of empathy of our virtual self. The avatar will often embody a part of our ”real” identity that we need to explore or express
 • What is the effect of this identity play? In learning, do we care if our learners are inauthentic?
 • If there is an emotional engagement or link to the avatar, do simulations work then?

 

 

Making the most of  games and sims in online learning

 

Nathan Kracklauer: Soft skill training

1) Menneskelig samtale har strukturer. Mange samtaler inneholder noen universelle strukturer. Feks så er det visse stadier man benytter i en salgssamtale. Disse strukurene kan man modellere i en simulering. Men det er forskjell på salg, lederskap, coaching osv.

 

2) Utgangspunktet er at ingen liker rollespill, det er en kunstig situasjon, man føler seg ukomfortabel. Dataprogrammer kan lage en verden hvor folk kan legge fra seg frykten for å feks spille rollespill foran en masse andre mennesker. Du får et rikere samspill og mer aktivitet gjennom interaksjon via datamaskinen enn ansikt til ansikt. Selskapet hans Enspire er visstnok eksperter på dette feltet

 

Jeg er litt usikker på om Nathan har rett i dette. Utgangspunktet for hele greia var at man i løpet av studiene ikke får anledning til å lære seg soft skills. Problemet med dette er at det kanskje gjelder for informatikere, men jeg mener at det ikke stemmer for nettopp soft skill-fagene. Så dette ble veldig kuriøst, for å si det med Jon :-)

 

Diskusjon:

Uansett: Man kan ha for mye realisme i simuleringer, det er mange deler av situasjoner i RL som ikke er relevante for en simulering. Man må fokusere på det som er relevant. Eksempelet hans var bruk av satelittbilder i stedet for kart - satelittbilder er en mye mer realistisk representasjon av virkeligheten, men ubrukelig som kart, når man vil bevege seg fra a til å..

 

Det er ikke alltid bra at man kan feile om og om igjen i simuleringer, fordi man kan læres opp i å bli uforsiktig, feks flysimulasjoner, eller andre steder hvor RL-feil kan fære til kroppslig eller psykologisk skade (recklessness). Dessuten: å feile om og om igjen kan være en psykologisk belatning for studenten.

 

Conversation with Andrew Keen

 

Om hans bok The Cult of the Aamateur

 

”Web 2.0 is a "grand utopian movement" similar to "communist society" as described by Karl Marx. He stated it "worships the creative amateur: the self-taught filmmaker, the dorm-room musician, the unpublished writer. It suggests that everyone — even the most poorly educated and inarticulate amongst us — can and should use digital media to express and realize themselves.”

Mener fremtiden er curated information og curated education i steden for den demokratiserte publiseringen som Web 2.0 representerer:

 • Google -> Mahalo
 • Wikipedia -> Citizendium

Open source er ikke fromt. Det er ikke nobelt å gi bort arbeidet sitt gratis. Folk skal leve av det de publiserer.

Selvorganisering av informasjon er en utopi, hevder Keen.

Han er en krakilsk kverulant, som er slitsom selv i små porsjoner, men ett og annet poeng har han og vi trenger noen som kan helle kaldt van i blodet vårt fra tid til annen.

 

The Value of Video in Online Learning

Dr. Joe Peters, National University of Singapore, Singapore

Understanding Audiovisual Theory and Practice Applied to E-Learning Design: Case Studies in Singapore

 

Veldig kosteffektivt om AV- og IT-avd er den samme, ev. har ett tett og nært samarbeid. Anbefaler

sterkt et opptakssystem for alt (video og lyd).

Endel prat om regler for hvordan man filmer bra ....

Virker som om fokuset stort sett er på å filme forelesninger og å kunne bytte til riktig kamera avh. av

plasseringen til studenten som spør foreleser spørsmål.

 

Noen som lurer på hvor høytalere og mikrofoner bør plasseres i en forelesningssal, avhengig av

utforming av salen, #desibel på forelesers stemme, samt plassering av kameraer? Da skulle dere ha

vært her i Schønenberg ....

 

Konklusjon: ikke bygg auditoriet før du har gjort alle beregningene nevnt over!

 

Dr. Noël Conruyt, University of Reunion, France

Facilitating the Transmission of Know-How: Using Mixed Media to Teach Musical Instruments

 

Eksemplifiserer med gitar Pro 5 for miks av lyd, noter og tabulatorer

Filmer "klassiske" gitartimer med lærer og elev. Setter sammen film med noteark, mulighet for replay,

slow-motion, ulike kameravinkler etc, forum og mulighet for studentene selv til å poste film YouTube-wise. Har i tillegg en offline versjon på DVD uten web2.0 features.

http://e-guitare.univ-reunion.fr

 

Knut tenker: Video er klart nyttig i et slikt tilfelle der trening av praktiske ferdigheter er sentralt. Dette hjelper meg ikke i å se nytten av video i andre sammenhenger.

 

 

Guus Wijngaards  og Gunnar Brücner Learning in the digital world of teenagers

 

 • Sesjonen besto av intervju og samtale med et panel av 5 ungdommer (17-19), 4 gutter 1 jente
 • Alle har profil på Myspace. Dessuten bruker de MSN, YouTube, Facebook, Skype
 • De bruker Skype for å ringe, telefon for sms, foto og mms, datamaskin for Internett (ikke telefonen). De ønsker å bruke IKT hele tiden, men på skolen er de mye uten: Det er datamaskiner på biblioteket, men ikke mange nok.

 

De bruker Wikipedia for informasjon og studier og de er klar over hvordan informasjonen har blitt til og hvilke problemer som hefter ved den. De bruker alltid nettet til leksene, men er bevisst på kildebruk. Forskning viser at de fleste tyske ungdommer har denne kompetansen. De forteller at digital kompetanse og kildekritikk er noe de har lært ved osmose, ikke av lærerne.

 

Interessant nok sier en gutt at han ofte bruker et cellulosebasert leksikon i stedet for nettet, fordi han vet at når han setter seg ned med datamaskinen, går det fort en time til all mulig moro. Det er et spørsmål om disiplin.

 

En elev blogger på skolen – det er obligatorisk å blogge i kurset Theories of Knowledge. Læreren styrer bloggen bed å stille et kontroversielt spørsmål og studentene kommenterer. Kommentarene deres er en del av grunnlaget de vurderes på. De opplever at dette er gøy og engasjerende, men det er bare ett kurs som bruker denne metoden fordi læreren er en geek.

 

Musikklæreren bruker YouTube av og til. Elevene sier at 99% av videoene på YouTube er bare underholdning. Du kan finne nyttig info der, men ikke mye og det brukes ikke mye i skolesammenheng. De er også skeptiske fordi de har sett en del kriminelt innhold som de tar avstand fra: Mobbere filmer mobbing og vold med mobilen og legger det ut på YouTube for å gjøre saken verre.

 

 

Web40: Practical examples of web 2.0. apps in education

 

Paul Sweeney fra Languagelab: Språkopplæring i second lifeLanguagelab hadde engelsk fremmedspråkopplæring i second life. Når man starter på et kurs i second life, får man et helt virtuelt liv, med et rom i studentbrakkene. De hadde folk fra hele verden i et virtuelt klasserom, hvor de gjør seg faktiske språkerfaringer. En kinesisk student viste de andre hvordan man gjennomfører en forretningsmiddag i Shanghai. De gjorde alle tabbene selvsagt, feks å sette seg ned, snakke i vei, etc. 

 

Klasserommet er en svært begrensa plass, og i språkopplæring er det langt bedre å starte med faktiske (?) situasjoner, og bruke språket i praksis (husk at second life gir egentlige steder, og man prater med sin faktiske stemme). Det er svært lett å lage en kjedelig representasjon av et klasserom. Men det man vil er å lage et kalsserom med ekstra features, interkulturelle, samarbeid på tvers, oppleve virkelige situasjoner etc.

 

 

UNI 75: Developing ICT-literate faculty

Hans Boon: The role of the teacher in f-t-f situations in blended learning

University of Pretoria 4 nivåer av e-læring: Web-supported, web-enhanced, web-depended, web-fulfillment. Han mener vi ikke er på nivå 4 ennå, og at vi ikke veit hvor e-læring er om 40 år (duh..!)

 

Man kan ikke si at det er en motsetning mellom e-læring og f-t-f-læring. Det finnes ideelle aktiviteter i hver av situasjonene som er bedre enn å gjøre det samme kun i et modus. Feks å jobbe for forståelse er noe man bør gjøre i f-t-f, mens å stimulere kritisk tenking er bedre i e-læring. Det som er litt rart med dette er at dette kun er oppfatninger som en del lærere i Pretoria sitter med, etter å ha drevet med blended learning en god stund. Det er ikke resultater av systematisk forskning (virker det som).

 

Jan Snijders How to mobilise your faculty workforce

Dette er et profesjonsuniversitet (http://www.avans.nl/). Læreprosessene provoseres i gang av å sette folk ut i real-life-situasjoner underveis i utdanninga. Han hevder at aller viktigste er å skape engasjement. De a) formulerer skolens syn på e-læring, b) starter med innovative prosjekter (med hjelp av learning innovation centre), c) implementerer innovasjonene i større skala. Legger vekt på grasrotsprosjekter, med studenter og lærere i førersetet. Det mest interessante med denne presentasjonene er nok involveringen av studenter i utviklingsarbeid (workshops mellom stud. o lærere etc), noe vi ikke gjør i samme grad på UiO. Studentene får studiepoeng for dette.

 

Alejandro Armellini Seizing each day for e-learning design.

De opererer med kurs-teams som redesigner kurs. Kjernen er en 2 dagers f-t-f workshop (Carpe diem), med en kontakt/kontraksfase først, og evaluering og redesign i etterkant. De satser på stabil teknologi som har v ært i bruk en stund, slik som LMS, og introduserer ikke noe second-life-aktig med mindre kursteamene ønsker det selv.

 

Teamene består av feks bibliotekar, lærer, person fra Adelie (DLO-aktig). Fokus er på kunnskap om pedagogisk design, ikke så mye how-to's, men mer som kompetanseheving. Så langt har de hatt 93 ansatte med på carpe diem. Mønster: utvikling - pilot - videreutvikling. Mye støtte fra DML type folk. Forøvrig en foil fra helvete, har den på mobilen, legger den inn hjemme ;-)

 

Claire Doody Using e-learning workshops for staff development

http://www.rcsi.ie/, kirurgutdanning.

Suksesskriterium nr 1 var workshops hvor lærere lærte Moodle og forfatterstøtteverktøy som camstasia o.l.

- interaksjon

- mobilt, alle har laptoper

- korte, halvdags

- grupper fra samme fakultet

- små grupper (max10)

140 mennesker, så langt har det kosta 130 pund pr hode. Typsik workshop: 30 minutter introduskjon til e-læring, 2 timer hands-on med Moodle, både student og lærer-perspektiv, 1 time hands-on camtasia, audicity etc.

 

Dette er veldig interessant for oss, som er mer kursbaserte. Feks så kan vi reise ut til det enkelte miljø, undervise i flere verktøy integrert (feks camrecorder og prøver), og lage noe som kan brukes i undervisningen. Mer miks mellom kurs og rådgivning altså.

 

 

VID75: using video to support online learning

 

Doris Tausendfreund CeDiS: Visual history archive

52000 video vitnesbyrd av videoer fra overlevende etter holocaust, 13,5 år sammenhengende film. Materialet ble indeksert i 2005, en enorm jobb, men nå er det søkbart! Lurer på om de har tenkt på autorisering og autentisering? ;-) Kan ikke streame videoen, de må lastes ned til lokale servere.

Lister opp grunner til at digitalisert arkiv er bedre egna for læring enn et ikke-digitalisert arkiv.

Verdt å merke seg: Brukere kan lagre notater og søkeresultater i en personifisert seksjon av arkivet.

Dessverre gir hun få eksempler på hvordan det brukes, annet enn at det brukes i språkopplæring, samfunnsvitenskap, medievitenskap i høyere utdanning. I tillegg brukes det på VGS, for å gi lærdommen fra skolen et mer personlig perspektiv.

 

Men man må passe seg for å la slike (personlige vitnesbyrd) videoer representere sannheten. En video viste ei kvinne som klagde på for lite mat. Hun fikk mer mat, og dermed konkluderte elevene med at flere burde ha klaget, og færre ville ha sultet. Men faktuem er at situasjonen over er svært lite representativ, mere klaging hadde sannsynligvis ført til mere død og lidelse.

 

Svakheter med arkivet:

Ingen interaksjon (kun enveis)

Ingen forum eller delingsmuligheter

Ikke fulltekstsøk

www.vha.fu-berlin.de

 

Bieke Schreurs, EuroPACE: Organising Virtual European seminars (Venus-project)

De ønsker å vektlegge den europeiske dimensjonen, og samtidig ta vare på den lokale. Målet med prosjektet var å sjekke hvordan interauropeiske initiativer kan fungere, kunnskap på tvers.

 

Nettverksseminarer: Seminarer på 4-6 steder samtidig, gjenneom videokonferansesystem (samt streaming for folk andre steder). Det var en sentral moderator, samt lokale moderatorer. På sendestedene var det live publikum som deltok, og publikum hjemme som deltok over chat. Alt var tilgjengelig i etterkant i DRUPAL, og det var diskusjonsforum for etteraktivitet.

 

Det er vanskeligere å være engasjerende som foreleser på videokonferanse. Vanskelig å finne talere som er kjent "overalt" slik at folk dletar på tvers av landegrensene. Vanskelig å finne et "riktig" tidspunkt, og språk er et problem. De gjorde det på kvelden, men da er italienerne ute og spiser, mens finnene ikke går hjemmefra etter kl 5 om kvelden ;-)

 

Utenfor konferansen

Tirsdag spiste vi på den japanske restauranten Kuchi i Kantstrasse 30, i gangavstand fra Hotel Intercontinental. Der har de eksepsjonelt god sushi.

 

Onsdag spiste noen av oss lunch i reatauranten Käfer kuppelen på Riksdagen. Bestiller du bord på forhånd, slipper du å stå i den lange køen for å komme opp i kuppelen. Restauranten er god, utsikten er flott og kuppelen er vanvittig kul.

 

Onsdag ettermiddag var noen av oss på safari i Prenzlauer Berg. Dette er et område vi håper å utforske videre til neste år, en slags San Fransisco i Berlin, kanskje? Vi ruslet i Kastanienallee, som har massevis av kule klesbutikker, barer og cafeer.

 

Onsdag spiste vi på thairestauranten Kori & Fay i Kurfürstendamm. Det var en stilig og forholdsvis rimelig restaurant som også ligger i gangavstand til hotellet.

 

Onsdag natt dro Jon, Knut og Gunnar ut på dypet i øst (utfor kartet), slik som i fjor. Vi besøkte Jailbreak og Amnesie, ganske bra, men vi hadde litt uflask med en goth-night i stedet for metal-night. Man kan ikke treffe hver gang..

 

Torsdag spiste vi middag i Prenzlauer Berg på den russiske restauranten Pasternak. Der var det god atmosfære og en rikholdig meny av russiske og jødiske retter.

 

Kvelden ble avsluttet på kneipa Dicke Wirtin. Dette er en skikkelig brun kneipe som ligge i Carmerstrasse 9 på Savignyplatz, 20 minutters spasertur fra hotellet.

 

Bilder fra onsdagens tur.

 

 

Comments (7)

Anonymous said

at 12:58 pm on Nov 29, 2007

Høres ut som om dere valgte en riktigere sesjon enn meg. Det jeg lurer på er om det finnes noen i verden som har testet ut denne typen kommunikasjon og deling (blogg wiki) med noe annet enn informatikkstudenter? Så vidt jeg husker så var det tilfellet med Jill Walker også¨, (i alle fall mediestudenter)

Anonymous said

at 1:00 pm on Nov 29, 2007

sarah guth som prater nå gjør det med språkstudenter. edenwikien gir også andre fag

Anonymous said

at 1:02 pm on Nov 29, 2007

Bård Ketil Engen testa det ut som eksamensform for sosiologistudenter.

Anonymous said

at 3:19 pm on Nov 29, 2007

Hmmm. Second life og *konstruktivt seksliv*... Trenger å tygge litt på dette :-)

Anonymous said

at 3:29 pm on Nov 29, 2007

Sekslivet er ikke poenget, men en anledning til å stille spørsmål, diskutere og utforske ting som er vanskelige og kanskje pinlige i en virtuell verden. også interesant å høre om ulike forsøk i SL og ulike grader av strukturering av aktivitet/læring.

Anonymous said

at 5:13 pm on Nov 29, 2007

Hjertesukk: det er så rart at folk ikke viser noe de har laga, og SÅ sier hvordan og hvorfor. Verdien av presentasjonen synker når du får lærdommene, uten tilstrekkelig kontekst

Anonymous said

at 4:05 pm on Nov 30, 2007

ganske morsomt med spisestedguide nederst i wikien :-) Ingen michelinstjerner riktignok...

You don't have permission to comment on this page.